Eibenthal (Tisové údolí)

MO DSSČR
aktuality úvod Mo DsSČR ubytování škola
Eibenthalské období
(časopis)
doprava odkazy obrázky vzkazy

kulturní akce

Místní organizace Demokratického svazu Slováků a Čechů v Rumunsku, jejímž předsedou je pan Emil Flaška, je hlavní organizátorkou a sponzorkou většiny kulturních či školních událostí roku (Májové svátky, Kinderbal, vánoční oslavy atd.), hostitelkou významných návštěv apod. DSSČ také sponzoruje vydání místního časopisu Eibenthalské období. Mo DSSČ poskytuje traktor pro svoz odpadu, do jeho správy patří kamín, kde se konají bály, svatby, bankety osmáků atd., poskytuje prostory pro konání mimoškolní výuky dětí i dospělých, podílí se na pořádání festivalů.

Kulturní akce

Májové svátky

Zavádění pod máj je jedna z místních tradic, která se zachovala z českých vesnic jen na Eibenthale. Na pondělí svatodušní chlapci a děvčata okrášlí kvítím mladý jasan, který je v doprovodu kapely nesen do kulturního domu. Chlapcům se připne na košili zelené kvítko jako symbol svolení k "zaváděni pod máj". Každé děvče, mladá žena nebo též i babička je v doprovodu kapely uvedena  pod máj, kde dostane připít vína, ale musí zaplatit za donesení máje. Je to jediný den v roce, kdy ženy platí bál. 

V roce 2005 k nám zavítala na svatodušní svátky dechová hudba Starojičané. Přijeli zpestřit oslavu našich Májových svátků, konkrétně staročeský obyčej Zavádění pod máj. 

28. května 2007 M.O. Eibenthal  připravila oslavu Májových svátků, které se zúčastnili muzikanti Vašek Kaftan a Eda Flaška, pod májí zabavoval Jenda Jágr s pomoci mládence Roberta Pospišila a jeho družičky Marty Kaftanové. Účastníků bylo méně než loňského roku, ale doufáme, že příští rok to vynahradí ti ostatní.

V červnu 2009 se do poslední chvíle nevědělo, jestli se svátky vůbec budou konat. Mládež, která je hlavním aktérem slavnosti, byla ještě ve školách, a tak tu nebylo moc lidí. Přesto se i těch málo, kteří zůstali, vzchopilo k heroickému činu. Několik dívek a mladých mužů se obléklo do eibenthalských krojů, na pódium nastoupila místní kapela složená z harmonikářů Václavů Kaftanů – Cenko a Fidi – a bubeníka Roberta Voňavky, pod májí se statečně činil vyvolávač pan Štěpán Zerzavý a družička Denisa Flašková s mládencem Pavlem Steinerem. I pro těch pár, kteří na májový bál přišli, vytvořili májové svátky, jak se patří.


hhhŘíkanka pod máj:
"Málo málo maloučko,
ať se nám stane malé pomlčeníčko,
slovíčko nebo dvě,
ať to netrvá tak na dlouze.

Když jsme chtěli tu máj míti,
museli jsme za ni přes hory doly jíti,
až jsme si polámali všechny kosti.

Snad byste nebyla taková,
byste nám na tu máj něco nedala.
Byla by to pohana mezi všema Eibenthalskýma ženama (pannama)."

  vytvořil ondrzej v Eibenthale, červen 2007 kontakt: ondrzej@centrum.cz